Umjetnošću i ljepotom protiv predrasuda

UMJETNOŠĆU i LJEPOTOM PROTIV PREDRASUDA
23.11.2017. VELIKI TABOR -DESINIĆ