Račun za liječenje: HR-3524020063103367831, na ime: Josip Pereković.