Polaganje Vijenaca u ZET-u i takmičenje povodom Dana Neovisnosti RH

POLAGANJE VIJENACA U ZET-u i TAKMIČENJE POVODOM DANA NEOVISNOSTI RH
06.10.2017.