Hrvatska vojska postavila šator Alaska ispred Opće bolnice u Šibeniku

Pripadnici Zapovjedništva za potporu postavili su šator Alaska s pripadajućom jedinicom za grijanje i hlađenje ispred Opće bolnice u Šibeniku

Pripadnici Zapovjedništva za potporu postavili su u četvrtak, 1. listopada 2020. godine jedan šator tipa Alaska s pripadajućom jedinicom za grijanje i hlađenje ispred Opće bolnice u Šibeniku, a u cilju pružanja pomoći lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u borbi protiv suzbijanja epidemije koranavirusa SARS-CoV-2.

Šator Alaska postavljen je na zahtjev Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije u svrhu zdravstvenog zbrinjavanja oboljelih od COVID-19, a za potrebe ove zadaće Zapovjedništvo za potporu je angažiralo jedanaest pripadnika Bojne za opću logističku potporu s terenskom vojnom opremom (jedan šleper, viličar i kombi).

Bojna za opću logističku potporu je postrojba Zapovjedništva za potporu zadužena za provedbu logističke potpore u terenskim uvjetima kroz provođenje ključnih funkcija, aktivnosti i zadaća potrebnih za održivost elemenata snaga Hrvatske vojske u provedbi operacija. Navedena, kao i druga oprema kojom je opremljena Bojne za opću logističku potporu je za različite zadaće iz okvira misije pomoći civilnim institucijama u zemlji, pomoć namjenskim službama u zaštiti i spašavanju ljudi i dobara te pomoć civilnim institucijama provedbom ostalih nevojnih zadaća.

 

Izvor: MORH

Autor : Dražen Pilić